Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informatii aici
OK
Acces instant
la radiografii
Redirecționare
investigație radiologică
0743 575 459
Programează-te!
Acces instant la radiografii Redirecționare investigație radiologică

Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Conform cerințelor GDPR si a legislației conexe in materie de protecția datelor personale, noi administram in condiții de siguranță datele personale furnizate de dumneavoastră, acestea fiind utilizate doar in scopurile specificate in cadrul prezentei Politici, in contextul vizitării website-ului dentalxrad.ro, a folosirii aplicațiilor noastre sau a vizitei la sediile noastre.

 

Cunoaștem importanta datelor dumneavoastră si ne angajam sa protejam confidențialitatea si securitatea acestora. De aceea, dorim sa va furnizam într-o maniera integrata si practica informațiile privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale, in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului DentalXrad, clienți sau potențiali clienți).

 

In cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor, „noi” sau „DentalXrad” se vor referi la compania noastră SC DENTAL X RAD SRL. Detalii despre compania noastră găsiți in secțiunea de final.

 

A. Scopuri de prelucrare a datelor, categorii de date, destinatari

 

1. Date personale persoane vizate - medici:

 

Pentru a avea acces instant la radiografiile pacienților dumneavoastră prin Aplicația Dental X RAD Mobile & PC este nevoie sa va creați un cont, completând formularul din aplicația mobila sau de pe site-ul DigiRay (https://dentalxrad.ro/pentru-medici/formular-inscriere-app-dentalxrad.html) cu următoarele date personale: nume si prenume, nume cabinet, telefon, județ, e-mail, nume utilizator preferat. In cel mai scurt timp, veți primi un e-mail cu datele de acces: username si parola inițială (parola se poate modifica). Baza legala de prelucrare este execuția contractului.

 

Cu scopul furnizării credențialelor dumneavoastră de acces in Aplicația DentalXrad, vom comunica datele dumneavoastră personale partenerului contractual al Dental X RAD care activează in domeniul suport tehnic/IT, in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestuia, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate in siguranța si ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare.

 

2. Date personale persoane vizate - pacienți:

 

Pe website-ul www.dentalxrad.ro

 

Pentru a realiza o programare online, este nevoie sa completați un formular pe care îl găsiți pe homepage-ul DentalXrad (in partea dreapta a site-ului, sub orarul centrelor), in care sunt cerute următoarele date personale: numele si numărul de telefon. Astfel, personalul DentalXrad, vă va contacta telefonic in vederea stabilirii datei si orei la care doriți programarea.

 

Pentru a ne transmite feedback-ul dumneavoastră in urma unei vizite la centrul DentalXRad, va invitam sa utilizați formularul Chestionar satisfacție pacienți. Colectam astfel feedback-ul dvs. pentru a ne îmbunătăți serviciile noastre, doar daca alegeți sa realizați acest lucru (consimțământ); datele vor fi prelucrate in sistem anonim.

 

Pentru a ne transmite o reclamație, fie in urma unei vizite la centrul Dental X RAD  fie in urma unei interacțiuni cu noi, va invitam sa utilizați Formular de reclamații. Prelucram in acest scop datele dumneavoastră pentru tratarea reclamației si îmbunătățirea serviciilor noastre.

 

La sediul Dental X RAD

 

Înaintea executării serviciului din partea noastră, veți primi un Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal , precum: date de identificare, date legate de condiția de sănătate, s.a, toate acestea fiind cerute de legislația existenta, in vederea raportării către Direcția de Sănătate Publica (legea aplicabila: HG 1255/2016). Baza legala de prelucrare este execuția contractului.

 

Datele referitoare la rezultatele radiografice, sub forma de imagine radiografica, se transmit direct la medicul referant, doar cu acordul dumneavoastră. Pentru buna derulare a serviciilor, imaginile radiografice si alte date cu caracter personal pot ajunge la colaboratorii noștri in vederea asigurării serviciilor IT de transferuri de date către medicii referanți precum si pentru un management securizat al datelor.

 

In centrul Dental X RAD , pentru securitatea spațiului, exista instalate camere de supraveghere.

 

3. Date personale persoane vizate – vizitatori website www.dentalxrad.ro

 

In momentul in care vizitați site-ul nostru www.dentalxrad.ro , se colectează automat date personale de la dumneavoastră, prin intermediul cookie-urilor si a sistemelor informatice (prin intermediul log-urilor), precum: adresa IP, locație geografica, setări de browser, durata vizitei, sistem de operare utilizat, navigare pagini website - colectate implicit in timpul navigării website-ului. Menționam ca aceste date nu fac direct posibila identificarea dumneavoastră; scopul pentru care se colectează este pentru operarea si îmbunătățirea funcționalității website-ului nostru (pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor) precum si pentru a asigura securitatea administrării acestuia (ex: diagnosticare probleme conectivitate)

 

Mai multe detalii despre Cookie-uri găsiți in secțiunea Politica de Cookie-uri.

 

B. Stocare date si durata de păstrare

 

Toate datele sunt introduse in sistemul nostru informatic si accesate doar de către personalul autorizat in cadrul Dental X RAD. Ne preocupam de securitatea datelor cu caracter personal, stabilind masuri administrative, tehnice si organizatorice, care sa asigure confidențialitatea, disponibilitatea si integritatea datelor, in raport cu riscurile aferente drepturilor si libertăților dumneavoastră.

 

Păstram datele personale ale persoanelor vizate pe o perioada determinata, ținând cont de legislația de arhivare din domeniu, de interesul nostru legitim (in scop de statistica si in scop probatoriu), precum si de utilizarea dreptului de ștergere sau de obiecție si restricție cu privire la prelucrare.

 

C. Drepturi ale persoanelor vizate

 

In calitate de persoana vizata, conform legislației aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, va puteți exercita următoarele drepturi:

 

  • Dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal
  • Dreptul de acces la datele dumneavoastră (ne puteți solicita informații cu privire la datele dumneavoastră pe care le deținem)
  • Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră (actualizare)
  • Dreptul de ștergere a datelor (*pot exista situații când acest lucru nu este aplicabil)
  • Dreptul de obiecție cu privire la modul in care va prelucram datele (in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, in mod gratuit si fără justificare)
  • Dreptul de portabilitate a datelor (in funcție de posibilitate)
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat
  • de a va adresa direct către Autoritatea de Supraveghere, in vederea formulării unei plângeri (www.dataprotection.ro)

·          

Va puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către următoarea adresa: office@dentalxrad.ro

 

Date de contact:

Daca aveți întrebări cu privire la protecția datelor, va puteți adresa centrului  Dental X RAD menționat mai jos:

SC DENTAL X RAD SRL

Targoviste – Strada Prof.N.Radian,3A, Cladire City Center- Jud.Dambovita

Tel.: +40 744 405 405

 

Ne rezervam sa aducem modificări acestei Politici ori de cate ori consideram ca este necesar si va invitam sa o parcurgeți în mod constant.